Новини

ДОПИНГ КОНТРОЛ 2023

В прикаченият файл ще намерите “ЗАБРАНЕНИ ВЕЩЕСТВА ЗА 2023”. Имайте в предвид, че тази година ще се взимат допинг проби на някои състезание. Датите ще Ви бъдат съобщени предварително. 

Ще бъдат взети проби на първото състезание, на четвъртото, на деветото състезание и на последното състезание

Наказанията ще бъдат следните, ако дадена допинг проба бъде положителна:

  1. Конят ще бъде спрян от бяганията за сезона;
  2. Собственикът на коня с положителна проба ще трябва да заплати сумата за допинг пробата в двоен размер, т.е. ако пробата струва 800 лв. х 2 = 1600 лв.;
  3. При отчитане на положителна проба на друг кон, но на същия собственик глобата ще бъде сумата за допинг пробата в четворен размер, т.е. ако пробата струва 800 лв. х 4 = 3200 лв.

Ако наказаният собственик откаже да си плати глобата, асоциацията си запазва правото да прекрати всякакви служебни отношения с даденият човек! 

Награден фонд няма да се изплаща на собственика от чийто кон е взета допинг проба, докато не излезе резултата!

Повече информация, относно как ще се взимат пробите, на кои коне и т.н. ще получите на събранието, също и там ще можете, ако имате въпроси да ги зададете! 

Документа ще Ви бъде изпратен и във вайбър групата

 

Списък на забранените вещества за коне за 2023 г.

 

ЗАБРАНЕНИ ВЕЩЕСТВА

Забранените вещества включват всяко друго вещество с подобен химикал,

структура или подобен биологичен ефект(и).

 

Забранено вещество

Дейност

 1-androsterone

Anabolic

1,3-Dimethylamylamine (methylhexanamine; DMAA)

Sympathomimetic

3β-Hydroxy-5α-androstan-17-one

Anabolic

4-chlorometatandienone

Anabolic

5α-Androst-2-ene-17one

Anabolic

5α-Androstane-3α, 17α-diol

Anabolic

5α-Androstane-3α, 17β-diol

Anabolic

5α-Androstane-3β, 17α-diol

Anabolic

5α-Androstane-3β, 17β-diol

Anabolic

5β-Androstane-3α, 17β-diol

Anabolic

7α-Hydroxy-DHEA

Anabolic

7β-Hydroxy-DHEA

Anabolic

7-Keto-DHEA

Anabolic

17-Alpha-Hydroxy Progesterone MALES

Anabolic

19-Norandrosterone

Anabolic

19-Noretiocholanolone

Anabolic

20-Hydroxyecdysone

Anabolic

Δ1-Testosterone

Anabolic

Acebutolol

Beta blocker

Acefylline

Bronchodilator

Acemetacin

Non-steroidal anti-inflammatory drug

Acenocoumarol

Anticoagulant

Acetanilid

Analgesic/antipyretic

Acetohexamide

Pancreatic stimulant

Acetophenazine

Antipsychotic

Acetophenetidin (Phenacetin)

Analgesic

Acetylmorphine

Narcotic

Adinazolam

Anxiolytic

Adiphenine

Antispasmodic

Adrafinil

Stimulant

Adrenochrome

Haemostatic

AICAR

Anabolic

Alclofenac

Non-steroidal anti-inflammatory drug

Alcuronium

Muscle relaxant

Aldosterone

Hormone

Alendronate

Bisphosphonates

Alfentanil

Narcotic

Allopurinol

Xanthine oxidase inhibitor (anti-hyperuricaemia)

Almotriptan

5-hydroxatryptamine agonist (antimigraine)

Alphadolone acetate

Neurosteroid

Alphaprodine

Opioid analgesic

Alpidem

Anxiolytic

Alprazolam

Anxiolytic

Alprenolol

Beta blocker

Althesin

IV anaesthetic

Althiazide

Diuretic

Alverine

Antispasmodic

Ambenonium

Cholinesterase inhibition

Ambucetamide

Antispasmodic

Amfepramone

Stimulant

Amfetaminil

Stimulant

Amidephrine

Vasoconstrictor

Amiloride

Diuretic

Amineptine

Tricyclic antidepressant

Aminoglutehthamide

Aromatase inhibitor

Aminoheptane

Vasopressor

Aminomethylbenzoic acid

Anti-fibrinolytic

Aminopicoline

Nitric oxide synthase inhibitor

Aminopromazine

Antispasmodic

Aminopterin

Immunosuppressant

Amiphenazole

Stimulant

Amisometradine

Diuretic

Amisulpride

Antipsychotic

Amitriptylline

Tricyclic antidepressant

Amlodipine

Antihypertensive

Ammonium Chloride (injection)

Acidifying agent

Ammonium Sulphate

Nerve-blocking agent

Ammonium Sulphide

Nerve-blocking agent

Amobarbital

Sedative

Amodiaquine

Antimalarial

Amopyroquine

Antimalarial

Amoxapine

Tricyclic antidepressant

Amperozide

Antipsychotic

Amphetamine

Stimulant

Amphetaminil

Stimulant

Ampyrone

Non-steroidal anti-inflammatory drug

Amrinone

Vasodilator

Amyl nitrate/nitrite

Angina treatment

Amylocaine

Local anaesthetic

Anabolic Steroid Esters

Anabolic

Anastrozole

Aromatase inhibitor

Andarine

Selective Androgen Receptor Modulator

Androstanolone

Anabolic

Androstenediol

Anabolic

Androstenedione

Anabolic

Androsterone

Anabolic

Anileridrine

Opioid analgesic

Anilopam

Central Nervous System stimulant

Anisindione

Anticoagulant

Anisotropine

Anticholinergic

Antazoline

Antihistamine

Antipyrine

Non-steroidal anti-inflammatory drug

Apazone (Azapropazone)

Non-steroidal anti-inflammatory drug

Apocodeine

Opioid analgesic

Apomorphine

Opioid analgesic

Aprindine

Anti-arrhythmic

Aprobarbital

Sedative

Apronalide

Sedative

Arecoline

Stimulant

Argon

Hypoxia Inducible Factor (HIF) Activator

Arsenic (Specified Substance)

Stimulant/toxic

Articaine

Local anaesthetic

Atenolol

Beta blocker

Atomoxetine

Selective noradrenaline re-uptake inhibitor

Atracurium

Muscle relaxant

Azacyclonal

Antipsychotic

Azaperone

Sedative

Azapetine

Vasodilator

Azapropazone (Apazone)

Non-steroidal anti-inflammatory drug

Azatadine

Antihistamine

Azosemide

Diuretic

Baclofen

Antispasmodic

Bambuterol

Bronchodilator

Bamifylline

Bronchodilator

Barbital

Sedative

Beclamide

Sedative

Bemegride

Stimulant

Benactyzine

Anticholinergic

Benapryzine

Anticholinergic

Benazepril

Antihypertensive

Bendroflumethazide

Diuretic

Benorilate

Non-steroidal anti-inflammatory drug

Benoxaprofen

Non-steroidal anti-inflammatory drug

Benoxinate

Local anaesthetic

Benperidol

Antipsychotic

Bentazepam

Anxiolytic

Benzoctamine

Sedative

Benzonatate

Antitussive

Benzoylecgonine

Stimulant/cocaine metabolite

Benzphetamine

Stimulant

Benzquinamide

Antihistamine

Benzthiazide

Diuretic

Benztropine

Anticholinergic

Benzydamine

Non-steroidal anti-inflammatory drug

Benzylpiperazine

Stimulant

Bepridil

Calcium channel blocker

Betaprodine

Opioid analgesic

Betaxolol

Beta blocker

Bethanidine

Antihypertensive

Biperiden

Anticholinergic

Biphenamine

Non-steroidal anti-inflammatory drug

Biriperone

Antipsychotic

Bisoprolol

Beta blocker

Bitolterol

Bronchodilator

Bolandiol

Anabolic

Bolasterone

Anabolic

Boldenone

Anabolic. Threshold substance: 0.015 micrograms free and conjugated boldenone per millilitre in urine from male Horses (other than geldings).

Boldione

Anabolic

Bretylium

Anti-arrhythmic

Brimonidine

Occular antihypertensive

Bromantan

Stimulant

Bromazepam

Anxiolytic

Bromfenac

Non-steroidal anti-inflammatory drug

Bromisovalum

Sedative

Bromocriptine

Dopamine agonist

Bromodiphenhydramine

Antihistamine

Bromophenethylamine

Psychedelic

Bromperidol

Antipsychotic

Brotizolam

Anxiolytic

Bucetin

Analgesic/antipyretic

Buclizine

Antihistamine

Bufexamac

Non-steroidal anti-inflammatory drug

Buflomedil

Vasoactive agent

Bufotenine

Naturally occurring hallucinogen

Bumetanide

Diuretic

Bunitrolol

Beta adrenergic antagonist

Bunolol

Beta blocker

Buphenine (Nylidrin)

Sympathomimetic

Bupranolol

Beta blocker

Bupropion

Antidepressant

Buspirone

Anxiolytic

Butabarbital

Sedative

Butacaine

Local anaesthetic

Butalbital

Sedative

Butamben

Nerve blocker

Butanilicaine

Local anaesthetic

Butaperazine

Antipsychotic

Butoctamide

Serotonin release stimulation

Butofilolol

Beta blocker

Butoxycaine

Local anaesthetic

Cafedrine

Analeptic

Calusterone

Anabolic

Camazepam

Anxiolytic

Candesartan

Antihypertensive

Natural cannabinoids, synthetic cannabinoids and other cannabimimetics

Psychotropic (Specified Substance)

Canrenone

Diuretic

Capsaicin

Topical analgesic/irritant

Captodiame

Anxiolytic

Caramiphen

Anticholinergic

Carazolol

Beta blocker

Carbachol

Parasympathomimetic

Carbazochrome

Haemostatic

Carbetapentane (Pentoxyverine)

Antitussive

Carbidopa

Di hydroxythenylalanine decarboxylase inhibitor

Carbinoxamine

Antihistamine

Carbimazole

Antihyperthyroidism

Carbocysteine

Mucoactive

Carbromal

Sedative

Carbuterol

Bronchodilator

Carfentanil

Opioid analgesic

Carisoprodol

Muscle relaxant

Carphedon (Phenylpiracetam)

Stimulant

Carphenazine

Antipsychotic

Carpipramine

Anxiolytic

Carteolol

Beta blocker

Carticaine

Local anaesthetic

Carvedilol

Beta blocker

Cathine (Norpseudoephedrine)

Stimulant

Celecoxib

Non-steroidal anti-inflammatory drug

Celiprolol

Beta blocker

Cephaeline

Emetic

Chloral betaine

Sedative

Chloral hydrate

Sedative

Chloralbutanol

Topical analgesic

Chlorcyclizine

Antihistamine

Chlordiazepoxide

Anxiolytic

Chlormadinone acetate

Hormone

Chlormerodrin

Diuretic

Chlormethiazole

Sedative

Chlormezanone

Anxiolytic

Chloroform

Sedative

Chlorophenesin

Muscle relaxant

Chlorophenyl piperazine

Psychoactive

Chloroprocaine

Local anaesthetic

Chlorproethazine

Antihistamine

Chloropyramine

Antihistamine

Chloroquine

Antimalarial

Chlorphenoxamine

Antipruritic

Chlorphentermine

Stimulant

Chlorpromazine

Sedative

Chlorpropamide

Antidiabetic

Chlorprothixene

Antipsychotic

Chlorthalidone

Diuretic

Chlorthenoxazine

Non-steroidal anti-inflammatory drug

Chlorzoxazone

Muscle relaxant

Cicloprofen

Non-steroidal anti-inflammatory drug

Cilazapril

Antihypertensive

Cilostazol

Vasodilator

Cimaterol

Beta agonist

Cinchocaine

Local anaesthetic

Cinchophen

Non-steroidal anti-inflammatory drug

Cinnarizine

Antihistamine

Citalopram

Antidepressant

Clemastine

Antihistamine

Clemizole

Antihistamine

Clibucaine

Local anaesthetic

Clidinium

Anticholinergic

Clobazam

Anxiolytic

Clobenzorex

Stimulant

Clocapramine

Antidepressant

Clocortolone

Corticosteroid

Clofenamid

Carbonate anhydrase inhibitor

Clomethiazole

Sedative

Clomiphene

Oestrogen receptor modulator

Clomipramine (Clomiprimine)

Antidepressant

Clomiprimine (Clomipramine)

Antidepressant

Clonazepam

Anxiolytic

Clonixin

Non-steroidal anti-inflammatory drug

Clopamide

Dopamine antagonist

Cloranolol

Beta blocker

Clorazepate

Anxiolytic

Clormecaine

Local anaesthetic

Clorprenaline

Antihistamine

Clostebol

Anabolic

Clothiapine

Antidepressant

Clotiazepam

Anxiolytic

Cloxazolam

Anxiolytic

Clozapine

Antipsychotic

Cocaine

Stimulant/local anaethestic

Colchicine  

Rheumatic treatment/anti-cancer

Conorphone

Opioid analgesic

Coroxon

Anticoagulant

Cortivazol

Corticosteroid

Cotinine

Nicotine metabolite

Coumarin

Anticoagulant

Cropropamide

Stimulant

Crotehamide

Stimulant

Cyamemazine

Antipsychotic

Cyclandelate

Vasodilator

Cyclizine

Antihistamine

Cyclobarbital

Sedative

Cyclobenzaprine

Muscle relaxant

Cycloguanil

Antimalarial

Cyclomethycaine

Local anaesthetic

Cyclopentamine

Psychoactive

Cyclopentolate

Antimuscarinic

Cyclophenil

Anti-oestrogenic

Cyclothiazide

Diuretic

Cycrimine

Anticholinergic

Danazol

Anabolic

Dapsone

Antileprotic

Decamethonium

Muscle relaxant

Dehydrochloromethyltestosterone

Anabolic

Dehydrochlorotestosterone

Anabolic

Delmadinone acetate

Hormone

Delorazepam

Anxiolytic

Demecolcine

Rheumatic treatment/anti-cancer

Demoxepam

Anxiolytic

Deoxycorticosterone

Corticosteroid

Deptropine

Antihistamine with anticholinergic activity

Dermorphin

Peptide opioid receptor agonist

Deserpidine

Antipsychotic

Desipramine

Antidepressant

Desonide

Corticosteroid

Desoximethasone (Desoxymethasone)

Corticosteroid

Desoxyephedrine

Stimulant

Desoxymethasone (Desoximethasone)

Corticosteroid

Desoxymethyltestosterone

Anabolic

Desoxyvinyl-testosterone

Anabolic

Dextromethorphan

Antitussive

Dextromoramide

Narcotic

Dextropropoxyphene

Opioid analgesic

Dextrorphan

Antitussive

Dezocine

Opioid analgesic

Diacerein

Antiarthritic

Diamorphine (Heroin)

Narcotic

Diaveridine

Folic acid antagonist

Diazoxide

Muscle relaxant

Dibenzepin

Psychoactive

Dibucaine

Local anaesthetic

Dichlorisone

Corticosteroid

Dichlorphenamide

Carbonic anhydrase inhibitor

Dicumarol

Anticoagulant

Diethylpropion

Anorexic

Diethylthiambutene

Opioid analgesic

Diethyltryptamine

Psychedelic

Diflorasone acetate

Corticosteroid

Diflucortolone

Corticosteroid

Diflunisal

Analgesic

Digitoxin

Anti-arrhythmic

Dihydrocodeine

Opioid analgesic

Dihydrocodeinone

Opioid analgesic

Dihydroergotamine

Ergot alkaloid

Dihydromorphine

Opioid analgesic

Diisopropylamine

Vasodilator

Dimefline

Respiratory stimulant

Dimethindene

Antipruritic

Dimethisoquin

Local anaesthetic

Dimethylamphetamine

Stimulant

Dimethyltryptamine (DMT) 

Psychedelic

Diphenadione

Anticoagulant

Diphenoxylate

Opioid agonist

Diphenylpyraline

Antihistamine

Dipipanone

Opioid analgesic

Diprenorphine

Opioid analgesic

Diprophylline

Bronchodilator

Dipyridamole

Antiplatelet

Disopyramide

Anti-arrhythmic

Disulfiram

Aldehyde dehydrohenase inhibitor

Dixyrazine

Antipsychotic

DMAA (Methylhexanamine; 1,3-Dimethylamylamine)

Sympathomimetic

DMT (Dimethyltryptamine) 

Psychedelic

Donepezil

Cholinesterase inhibitor

Dopexamine

Beta 2 adrenergic receptor agonist

Dothiepin

Antidepressant

Doxacurium

Muscle relaxant

Doxepin

Antidepressant

Drofenine

Antispasmodic

Dromostanolone

Anabolic

Droperidol

Antipsychotic

Drospirenone

Diuretic

Drostanolone

Anabolic

Duloxetine

Antidepressant

Dyclonine

Oral anaesthetic

Dyphylline

Muscle relaxant

Ecgonine methyl ester

Cocaine metabolite

Edrophonium

Angiotensin-converting enzyme inhibitor

Efaproxiral

Haemoglobin modifier

Eletriptan

Migraine relief

Embramine

Antihistamine

Embutramide

Sedative

Emepronium

Antispasmodic

Emidonol

Anti-ischaemic

Enalapril

Angiotensin-converting enzyme inhibitor

Enalaprilat

Angiotensin-converting enzyme inhibitor

Enciprazine

Anxiolytic

Endorphins

Endogenous opioids

Enkephalins

Endogenous pain relief

Ephedrine

Stimulant

Epibatidine

Analgesic

Epi-dihydrotestosterone

Anabolic

Epiternbolone

Anabolic

Epitestosterone

Anabolic

Eplerenone

Diuretic

Ergonovine  

Vasoconstrictor

Ergotamine  

Plant alkaloid

Erythrityl tetranitrate

Blood vessel relaxant

Erythropoietin (EPO), recombinant EPO and synthetic analogues

Erythropoiesis

Esmolol

Beta blocker

Estazolam

Anxiolytic

Estranediol

Anabolic. Прагова субстанция при мъжки конe (различни от кастрати): 0,045 микрограма свободен и глюкороконюгиран 5α-estrane-3β, 17α-diol на милилитър в урината, когато на етапа на скрининг свободният и глюкороконюгиран 5α-estrane-3β, 17α-diol превишава свободния и глюкороконюгиран 5,10 estrane-3β,17α-diol в урината при мъжки коне (различни от кастрати)

Etafedrine

Adrenergic

Etamiphylline

Bronchodilator

Etamivan

Stimulant

Etanercept

Tumor necrosis factor inhibition

Ethacrynic acid

Diuretic

Ethamivan

Respiratory stimulant

Ethamsylate

Haemostatic

Ethaverine

Vasodilator

Ethchlorvynol

Sedative

Ethiazide

Diuretic

Ethinamate

Sedative

Ethinylestradiol

Oestrogen

Ethoheptazine

Opioid analgesic

Ethopropazine

Antimuscarinic

Ethosuximide

Anti-epileptic

Ethotoin

Anticonvulsant

Ethoxzolamide

Carbonic anhydrase inhibitor

Ethyl Loflazepate

Anxiolytic

Ethylamphetamine

Stimulant

Ethylestrenol

Anabolic

Ethylisobutrazine

Sedative

Ethylmorphine

Opioid analgesic

Ethylnorepinephrine

Bronchodilator

Etidocaine

Local anaesthetic

Etifoxine

Anxiolytic

Etilefrine

Stimulant

Etiocholanolone

Anabolic

Etizolam

Anxiolytic

Etodolac

Non-steroidal anti-inflammatory drug

Etodroxizine

Stimulant

Etomidate

Sedative

Etoricoxib

Non-steroidal anti-inflammatory drug

Etorphine

Opioid analgesic

Exemestane

Aromatase inhibitor

Famprofazone

Stimulant

Febaramate

Muscle relaxant

Felbamate

Anticonvulsant

Felodipine

Antihypertensive

Fenbufen

Non-steroidal anti-inflammatory drug

Fenbutrazate

Stimulant

Fencamfamine

Stimulant

Fencamine

Stimulant

Fenclofenac

Non-steroidal anti-inflammatory drug

Fenclozic acid

Non-steroidal anti-inflammatory drug

Fenethylline (Fenetylline, Phenethylline, Phenetylline)

Stimulant

Fenetylline (Fenethylline, Phenethylline, Phenetylline)

Stimulant

Fenfluramine

Stimulant

Fenoldopam

Vasodilator

Fenoprofen

Non-steroidal anti-inflammatory drug

Fenozolone

Psychoactive

Fenpiprane

Gastrointestinal disorders

Fenproporex

Stimulant

Fenspiride

Non-steroidal anti-inflammatory drug

Fentanyl

Opioid analgesic

Fentiazac

Pain relief

Feprazone

Non-steroidal anti-inflammatory drug

Flavoxate

Antispasmodic

Flecainide

Anti-arrhythmic

Floctafenine

Non-steroidal anti-inflammatory drug

Flouroprednisolone (Fluprednisolone)

Corticosteroid

Fluandrenolide (Fluandrenolone, Fludroxycortide)

Corticosteroid

Fluandrenolone (Fluandrenolide, Fludroxycortide)

Corticosteroid

Fluanisone

Sedative

Fludiazepam

Anxiolytic

Fludrocortisone (Fluorocortisone)

Corticosteroid

Fludroxycortide (Fluandrenolide, Fluandrenolone)

Corticosteroid

Flufenamic acid

Non-steroidal anti-inflammatory drug

Flumethazide

Diuretic

Flunarizine

Antihypertensive

Flunisolide

Corticosteroid

Flunitrazepam

Anxiolytic

Fluocinolone

Corticosteroid

Fluocinolone acetonide

Corticosteroid

Fluocinonide

Corticosteroid

Fluocortolone

Corticosteroid

Fluopromazine (Triflupromazine)

Antipsychotic

Fluoresone

Anti-epileptic

Fluorocortisone (Fludrocortisone)

Corticosteroid

Fluorometholone

Corticosteroid

Fluorophenethylamine

Stimulant

Fluoroprednisolone

Corticosteroid

Fluoxetine

Antidepressant

Fluoxymesterone

Anabolic

Flupenthixol

Antidepressant

Fluphenazine

Antipsychotic

Flupirtine

Analgesic

Fluprednisolone (Flouroprednisolone)

Corticosteroid

Flurazepam

Anxiolytic

Flurbiprofen

Non-steroidal anti-inflammatory drug

Fluspirilene

Antipsychotic

Flutoprazepam

Anxiolytic

Fluvoxamine

Antidepressant

Formebolone

Anabolic

Formestane

Aromatase inhibitor

Fosinopril

Antihypertensive

Fosphenytoin

Anticonvulsant

Fulvestrant

Oestrogen receptor antagonist

Furazabol

Anabolic

Furazadrol

Anabolic

Furfenorex

Stimulant

Galantamine

Alzheimer medication - alkaloid

Gallamine

Muscle relaxant

Gamma amino butyric acid (GABA)

Amino acid

Gamma-Butyrolactone (GBL)

Sedative

Gamma-Hydroxybutyrate (GHB)

Sedative

Gepirone

Anxiolytic

Gestrinone

Anabolic

Glutethimide

Sedative

Growth Factors

Growth promotion

Growth Hormone (GH) - or analogues

Growth promotion

Guanabenz

Sedative

Guanadrel

Antihypertensive

Guanethidine

Antihypertensive

Guanoclor

Sympatholytic

Guanoxan

Sympatholytic

GW1516

Anabolic

Haemaglobin analogues

Oxygen transport

Halcinonide

Corticosteroid

Halobetasol

Corticosteroid

Halodrol

Anabolic

Haloperidol

Neuroleptic

Harmaline

Psychoactive

Heptaminol

Stimulant

Heroin (Diamorphine)

Narcotic

Hexafluorenium

Muscle relaxant

Hexobarbital

Sedative

Hexocyclium

Antimuscarinic

Hexylcaine

Local anaesthetic

Histapyrrodine

Antihistamine

Homatropine

Anticholenergic

Homophenazine

Psychiatric drug

Huperzine A

Acetylcholinesterase inhibitor

Hydralazine

Vasodilator; afterload reducer

Hydrocodone

Opioid analgesic

Hydroflumethiazide

Diuretic

Hydromorphinol

Opioid analgesic

Hydromorphone

Opioid analgesic

Hydroxyamphetamine

Stimulant

Hydroxyephedrine (Oxilofrine)

Stimulant

(hydroxy-GABA)

Psychoactive drug

Hydroxytestosterone

Anabolic

Hyoscyamine (Atropine isomer)

Anticholenergic

Ibandronate

Bisphosphonates

Ibogaine

Psychoactive indole

Ibutilide

Anti-arrhythmic

Iloprost

Vasodilator

Imipramine

Antidepressant

Indapamide

Diuretic

Indoprofen

Non-steroidal anti-inflammatory drug

Indoramin

Antihypertensive

Infliximab

Therapeutic antibody

Iprindole

Antidepressant

Iproniazid

Antidepressant

Ipsapirone

Anxiolytic

Irbesartan

Antihypertensive

Isoaminile

Antitussive

Isocarboxazid

Antidepressant

Isoetharine

Beta 2 adrenergic receptor agonist

Isomethadone

Analgesic

Isometheptane

Stimulant

Isometheptene

Sympathomimetic

Isoprenaline (Isoprotorenol)

Bronchodilator

Isopropamide

Anticholinergic

Isoprotorenol (Isoprenaline)

Bronchodilator

Isopyrin (Ramifenazone)

Pain relief

Isosorbide dinitrate

Vasodilator

Isothipendyl

Antihistamine

Isoxicam

Non-steroidal anti-inflammatory drug

Isradipine

Calcium channel blocker

Kebuzone

Non-steroidal anti-inflammatory drug

Ketazolam

Anxiolytic

Ketotifen

Antihistamine

Krypton

Hypoxia Inducible Factor (HIF) Activator

Labetalol

Beta blocker

Lamotrigine

Anticonvulsant

Lenperone

Anxiolytic

Leptazole (Pentylenetetrazole)

Stimulant

Letosteine

Mucolytic

Letrozole

Aromatase inhibitor

Levallorphan

Opioid antagonist

Levobunolol

Beta blocker

Levodopa

Di hydroxythenylalanine substitute

Levomethorphan

Opioid analgesic

Levophacetoperane

Boosts brain uptake of catecholamines

Levorphanol

Opioid analgesic

LGD-4033

Anabolic

Lidoflazine

Anti-arrhythmic

Lisinopril

Angiotensin-converting enzyme inhibitor

Lithium

Mood stabiliser

Lobeline

Respiratory stimulant

Lofentanil

Opioid analgesic

Lofepramine

Antidepressant

Loprazolam

Anxiolytic

Lorazepam

Anxiolytic

Lormetazepam

Anxiolytic

Lornoxicam

Non-steroidal anti-inflammatory drug

Losartan

Antihypertensive

Loxapine

Antipsychotic

Lucanthone

Radiation sensitizer

Lumiracoxib

Non-steroidal anti-inflammatory drug

Mabuterol

Beta agonist

Madol

Anabolic

Maprotiline

Antidepressant

Mazindol

Anorexic

MDA (Methylenedioxyamphetamine)

Stimulant

MDEA

(Methylenedioxyethylamphetamine)

Stimulant

MDMA

(Methylenedioxymethamphetamine)

Stimulant

Mebanazine

Mono-amine oxidase inhibitor

Mebeverine

Antispasmodic

Mebhydroline

Antihistamine

Mebutamate

Sedative

Mecamylamine

Nicotine antagonist

Meclizine

Antihistamine

Meclofenoxate

Stimulant

Meconine  

Opioid

Medazepam

Anxiolytic

Medroxyprogesterone

Hormone

Medrylamine

Antihistamine

Medrysone

Corticosteroid

Mefenamic acid

Non-steroidal anti-inflammatory drug

Mefenorex

Stimulant

Mefexamide

Stimulant

Mefruside

Diuretic

Meldonium

Antiischaemia

Melperone

Antipsychotic

Memantine

N-methyl D-asparate receptor antagonist

Meparfynol

Anxiolytic

Mepazine

Antipsychotic

Mepenzolate

Muscle relaxant

Meperidine (Pethidine)

Opioid analgesic

Mephenesin

Muscle relaxant

Mephentermine

Stimulant

Mephenytoin

Anticonvulsant

Mephobarbital

Sedative

Mepindolol

Beta blocker

Meprednisone

Corticosteroid

Meprobamate (Meprobromate)

Anxiolytic

Meprobromate (Meprobamate)

Anxiolytic

Meprylcaine

Local anaesthetic

Meptazinol

Opioid analgesic

Meralluride

Diuretic

Merbaphen

Diuretic

Mercaptomerin

Diuretic

Mersalyl

Diuretic

Mesalamine (Mesalazine)

Non-steroidal anti-inflammatory drug

Mesalazine (Mesalamine)

Non-steroidal anti-inflammatory drug

Mesocarb

Stimulant

Mesoridazine

Neuroleptic

Mestanolone

Anabolic

Mesterolone

Anabolic

Metaclazepam

Anxiolytic

Metaproterenol

Bronchodilator

Metaraminol

Stimulant

Metaxalone

Muscle relaxant

Metazocine

Opioid analgesic

Methacholine

Hypotensive

Methallenestril

Oestrogen

Methamphetamine

Stimulant

Methandienone

Anabolic

Methandriol

Anabolic

Methandrostenolone

Anabolic

Methantheline

Antimuscarinic

Methapyrilene

Antihistamine

Methaqualone

Sedative

Metharbital

Sedative

Methasterone

Anabolic

Methazolamide

Diuretic

Methcathinone

Psychoactive

Methdilazine

Antihistamine

Methenolone

Anabolic

Methimazole

Antihyperthyroidsim

Methixene

Antispasmodic

Methohexital

Sedative

Methotrexate

Immunomodulator

Methotrimeprazine

Antipsychotic

Methoxamine

Vasoconstriction

Methoxyphenamine

Non-steroidal anti-inflammatory drug

Methscopolamine (Methyl Scopolamine)

Muscarinic antagonist

Methsuximide

Anticonvulsant

Methyclothiazide

Diuretic

Methyl Scopolamine (Methscopolamine)

Muscarinic antagonist

Methylaminorex

Stimulant

Methylatropine

Anticholinergic

Methylchlorthiazide (Methylclothiazide)

Diuretic

Methylclothiazide (Methylchlorthiazide)

Diuretic

Methyldienolone

Anabolic

Methyldihydromorphinone

Opioid analgesic

Methyldopa

Antihypertensive

Methylenedioxyamphetamine (MDA)

Stimulant

Methylenedioxyethylamphetamine (MDEA)

Stimulant

Methylenedioxymethamphetamine (MDMA)

Stimulant

Methylephedrine

Stimulant

Methylhexanamine (1,3-Dimethylamylamine; DMAA)

Sympathomimetic

Methylergonovine

Vasoconstriction

Methylhexaneamine

Stimulant

Methylmethcathinone

Psychoactive

Methylnortestosterone

Anabolic

Methylphenidate

Stimulant

Methylprylon (Methyprylon)

Sedative

Methylpseudoephedrine

Stimulant

Methyltestosterone

Anabolic

Methyltrienolone

Anabolic

Methyprylon (Methylprylon)

Sedative

Methysergide

5-hydroxytryptamine receptor antagonist

Meticrane

Diuretic

Metipranolol

Beta blocker

Metocurine

Muscle relaxant

Metolazone

Diuretic

Metomidate

Hypnotic

Metoprolol

Beta blocker

Metrenperone

Antipyretic

Metyrapone

Hydrocortisone synthesis inhibitor

Mexazolam

Anxiolytic

Mexiletine

Anti-arrhythmic

Mianserin

Psychoactive

Mibefradil

Antihypertensive

Mibolerone

Anabolic

Midodrine

Vasopressor

Milrinone

Phosphodiesterase 3 inhibitor

Minoxidil

Vasodilator

Mirtazepine

Antidepressant

Mivacurium

Muscle relaxant

Modafanil

Stimulant

Moexipril

Angiotensin-converting enzyme inhibitor

Mofebutazone

Non-steroidal anti-inflammatory drug

Molidustat

Hypoxia Inducible Factor (HIF) Activator

Molindone

Antipsychotic

Mometasone

Corticosteroid

Montelukast

Leucotriene receptor antagonist - asthma treatment

Moperone

Antipsychotic

Moprolol

Beta blocker

Morphedrine

Stimulant

Morpheridine

Opioid analgesic

Mosapramine

Antipsychotic

Moxaverine

Phosphodiesterase inhibition

Muscarine  

Parasympathomimetic

Myoinositol tripyrophosphate

Pyrophosphate

Nabumetone

Non-steroidal anti-inflammatory drug

Nadolol

Beta blocker

Nadoxolol

Anti-arrhythmic

Naepaine

Local anaesthetic

Naftidrofuryl

Vasodilator

Nalbuphine

Opioid analgesic

Nalmefene

Opioid anatagonist

Nalorphine

Opioid receptor agonist and antagonist

Naltrexone

Opioid receptor antagonist

Nandrolone (Nortestosterone)

Anabolic

Naphazoline

Sympathomimetic

Naratriptan

5-hydroxytryptamine agonist (migraine treatment)

Nebivolol

Beta blocker

Nedocromil

Mast cell stabiliser

Nefazodone

Psychoactive

Nefopam

Non opioid analgesic

Neridronate

Bisphosphonates

Nialamide

Antidepressant

Nicardipine

Antihypertensive

Nicotine

Stimulant

Nicoumalone

Anticoagulant

Nifedipine

Anti-angina

Nifenalol

Beta blocker

Niflumic acid

Non-steroidal anti-inflammatory drug

Nikethamide

Stimulant

Nimesulide

Non-steroidal anti-inflammatory drug

Nimetazepam

Anxiolytic

Nimodipine

Antihypertensive

Nitrazepam

Anxiolytic

Nomifensine

Dopamine re-uptake inhibitor

Nonivamide

Topical analgesic/irritant

Norandrostenediol

Anabolic

Norandrostenedione

Anabolic

Norbolethone

Anabolic

Norclostebol

Anabolic

Norcocaine

Cocaine metabolite

Nordiazepam

Tranquiliser

Norethandrolone

Anabolic

Norfenefrine

Stimulant

Norfenfluramine

Stimulant

Norfluoxetine

Fluoxetine metabolite

Normethandrolone

Anabolic

Norpseudoephedrine (Cathine)

Stimulant

Nortestosterone (Nandrolone)

Anabolic

Nortriptyline

Antidepressant

Noscapine

Antitussive

Nylidrin (Buphenine)

Sympathomimetic

Octadecafluoronaphthalene (Perfluorodecalin)

Artificial gas carriers in blood

Octopamine

Stimulant

Olanzapine

Antipsychotic

Olmesartan

Antihypertensive

Olpadronate

Bisphosphonates

Olsalazine

Gut anti-inflammatory

Opipramol

Psychoactive

Opromazine

Antipsychotics

Orciprenaline

Bronchodilator

Oripavine 

Opioid analgesic

Orphenadrine

Antihistamine

Osterine

Selective Androgen Receptor Modulator

Oxabolone

Anabolic

Oxaflumazine

Psychosedative

Oxandrolone

Anabolic

Oxaprozin

Non-steroidal anti-inflammatory drug

Oxazolam

Anxiolytic

Oxcarbazepine

Anticonvulsant

Oxethazaine

Topical anaesthetic

Oxilofrine (Hydroxyephedrine)

Stimulant

Oxolamine

Antitussive

Oxprenolol

Beta blocker

Oxybuprocaine

Local anaesthetic

Oxycodone

Opioid analgesic

Oxyguno

Anabolic

Oxymesterone

Anabolic

Oxymetazoline

Topical decongestant

Oxymetholone

Anabolic

Oxymorphone

Opioid analgesic

Oxypertine

Neuroleptic

Oxyphencyclimine

Antimuscarinic

Oxyphenonium

Antimuscarinic

Paliperidone

Antipsychotic

Pamidronate

Bisphosphonates

Pancuronium

Muscle relaxant

Papaverine 

Opiate - muscle spasm treatment

Paraldehyde

Anticonvulsant

Paramethadione

Anabolic

Paramethasone

Corticosteroid

Pargyline

Mono-amine oxidase inhibitor

Paroxetine

Antidepressant

Pemoline

Stimulant

Pempidine

Ganglionic blocker

Penbutolol

Beta blocker

Penfluridol

Antipsychotic

Pentaerythritol Tetranitrate

Vasodilator

Pentazocine

Narcotic

Pentetrazol

Stimulant

Pentifylline

Vasodilator

Pentobarbital

Sedative

Pentoxyverine (Carbetapentane)

Antitussive

Pentylenetetrazole (Leptazole)

Stimulant

Perfluorocarbons

Artificial gas carriers in blood

Perfluorodecalin

(Octadecafluoronaphthalene)

Artificial gas carriers in blood

Perfluorooctylbromide

Artificial gas carriers in blood

Perfluorotripropylamine

Artificial gas carriers in blood

Periciazine (Pericyazine)

Antipsychotic

Pericyazine (Periciazine)

Antipsychotic

Perinodopril

Antihypertensive

Perindoprilat

Angiotensin-converting enzyme inhibitor

Perlapine

Hypnotic

Perphenazine

Tranquiliser/phenothiazine derivative

Pethidine (Meperidine)

Opioid analgesic

Phenacemide

Anticonvulsant

Phenacetin (Acetophenetidin)

Analgesic

Phenaglycodol

Tranquiliser

Phenazocine

Opioid analgesic

Phenazone

Analgesic

Phenazopyridine

Analgesic

Phencyclidine

Anaesthetic

Phendimetrazine

Stimulant

Phenelzine

Psychoactive

Phenethylline (Fenethylline, Fenetylline, Phenetylline)

Stimulant

Phenetylline(Fenethylline, Fenetylline, Phenethylline)

Stimulant

Phenibut

Central Nervous System depressant

Phenindamine

Antihistamine

Phenindione

Anticoagulant

Phenmetrazine

Stimulant

Phenobarbital

Sedative

Phenoxybenzamine

Antihypertensive

Phenprocoumon

Anticoagulant

Phenpromethamine

Stimulant

Phensuximide

Muscle relaxant

Phentermine

Anticonvulsant

Phentolamine

Vasodilator

Phenyltoloxamine

Antihistamine

Phenyliprazine

Antidepressant

Phenylpiracetam (Carphedon)

Stimulant

Phenylpropanolamine

Stimulant

Pholcodine

Antitussive

Pholedrine

Stimulant

Picrotoxin

Stimulant

Piminodine

Opioid analgesic

Pimozide

Antipsychotic

Pinazepam

Anxiolytic

Pindolol

Beta blocker

Pipamazine

Anti-emetic/mild tranquiliser

Pipamperone

Antipsychotic

Pipecuronium

Muscle relaxant

Pipenzolate

Antimuscarinic

Pipequaline

Anxiolytic

Piper Methysticum (Kava)

Anti-psychotic

Piperacetazine

Sedative

Piperidione

Anticholinergic

Piperidolate

Anticholinergic

Piperocaine

Local anaesthetic

Piperoxan

Adrenergic blocker

Pipotiazine

Antipsychotic

Pipradol (Pipradrol)

Stimulant

Pipradrol (Pipradol)

Stimulant

Piquindone

Antipsychotic

Piracetam

Stimulant

Piretanide

Diuretic

Pirprofen

Non-steroidal anti-inflammatory drug

Pizotifen

Antimigraine

Polythiazide

Diuretic

Practolol

Beta blocker

Prasterone

Anabolic

Prazepam

Anxiolytic

Prenylamine

Vasodilator

Pridinol

Muscle relaxant

Primidone

Anticonvulsant

Probenecid

Diuretic

Procarbazine

Chemotherapy

Procaterol

Beta adrenergic receptor agonist

Prochlorperazine

Antipsychotic

Procyclidine

Anticholinergic

Proglumide

Cholecystokinin antagonist

Proguanil

Antimalarial

Prolintane

Stimulant

Promethazine

Antihistamine

Pronethalol

Anti-arrhythmic

Propafenone

Anti-arrhythmic

Propallylonal

Sedative

Propanidid

Anaesthetic

Proparacaine (Proxymetacaine)

Local anaesthetic

Propiomazine

Tranquiliser

Propionylpromazine

Tranquiliser

Propiram

Opioid receptor agonist

Propoxycaine

Local anaesthetic

Propoxyphene

Opioid analgesic

Propylhexedrine

Stimulant

Propyphenazone

Non-steroidal anti-inflammatory drug

Proquazone

Non-steroidal anti-inflammatory drug

Prostanozol

Anabolic

Prothipendyl

Antipsychotic

Protokylol

Sympathomimetic

Protriptyline

Stimulant antidepressant

Proxibarbital

Sedative

Proxymetacaine (Proparacaine)

Local anaesthetic

Proxyphylline

Bronchodilator

Pseudoephedrine

Stimulant

Psilocin

Psychedelic

Pyridostigmine

Anticholinesterase

Pyrithyldione

Sedative

Pyrrobutamine

Antihistamine

Quetiapine

Anti-psychotic

Quinalbarbital (Secobarbitone)

Sedative

Quinbolone

Anabolic

Quinisocaine

Topical anaesthetic

Ractopamine

Beta agonist

RAD140

Anabolic

Raloxifene

Oestrogen receptor modulator

Ramifenazone (Isopyrin)

Pain relief

Rauwolfia

Tranquiliser

Remifentanil

Opioid analgesic

Reproterol

Bronchodilator

Reserpine

Tranquiliser

Rimiterol

Bronchodilator

Risedronate

Bisphosphonates

Risperidone

Antipsychotic

Ritodrine

Tocolytic

Rofecoxib

Non-steroidal anti-inflammatory drug

Ropivacaine

Local anaesthetic

Roxadustat

Hypoxia Inducible Factor (HIF) Activator

Salicylamide

Non-steroidal anti-inflammatory drug

SARM LGD-4033

Anabolic

SARM YK-11

Anabolic

SARM S-4

Anabolic

Secobarbitone (Quinalbarbital)

Sedative

Selegiline

Stimulant

Sertraline

Antidepressant

Sibutramine

Stimulant

Sildenafil

Vasodilator

Sparteine  

Anti-arrhythmic

Spironolactone

Diuretic

Stanozolol

Anabolic

Stenbolone

Anabolic

Strychnine

Muscular convulsions

Styramate

Anticonvulsant

Sufentanil

Opioid analgesic

Sulforidazine

Antipsychotic

Sulindac

Non-steroidal anti-inflammatory drug

Sulpiride

Antipsychotic

Sumatriptan

Serotonin agonist - migraine treatment

Synephrine  

Stimulant

Tamoxifen

Oestrogen receptor modulator

Temazepam

Tranquiliser

Tenoxicam

Pain relief

Tepoxalin

Non-steroidal anti-inflammatory drug

Terazocin (Terazosin)

Alpha adrenergic blocker

Terazosin (Terazocin)

Alpha adrenergic blocker

Terfenadine

Antihistamine

Testolactone

Aromatase inhibitor

Testosterone

Anabolic. Прагова субстанция: 0,02 микрограма свободен и конюгиран тестостерон на милилитър в урината от кастрати или 0,055 микрограма свободен и конюгиран тестостерон на милилитър в урината на подрастващи женски кончета и кобили.

Tetrahydrogestrinone (THG)

Anabolic

Thebaine

Opioid alkaloid

THG (Tetrahydrogestrinone)

Anabolic

Thiethylperazine

Anti-emetic

Thiopropazate

Antipsychotic

Thioproperazine

Cataleptic

Thioridazine

Antipsychotic

Thiothixene

Antipsychotic

Thonzylamine

Antihistamine

Thozalinone

Psychoactive

Thymosin (snythetic fragments)

Anabolic

Tiaprofenic Acid

Non-steroidal anti-inflammatory drug

Tibolone

Anabolic

Tilidin

Opioid

Tocainide

Local anaesthetic

Tofenacin

Antidepressant

Tolfenamic acid

Non-steroidal anti-inflammatory drug

Tolmetin

Non-steroidal anti-inflammatory drug

Tolvaptan

Vaptans

Tolycaine

Local anaesthetic

Torasemide

Diuretic

Toremifene

Oestrogen receptor modulator

Tramadol

Analgesic

Tramazoline

Sympathomimetic

Tranylcypromine

Mono-amine oxidase inhibitor

Trazodone

Antidepressant

Trena

Anabolic

Trenbolone

Anabolic

Trestolone

Anabolic

Triamterene

Diuretic

Triazolam

Anxiolytic

Triflumeprazine

Phenothiazene

Trifluoperazine

Antipsychotic

Trifluoromethylphenyl piperazine

Psychoactive

Trifluperidol

Antipsychotic

Triflupromazine (Fluopromazine)

Antipsychotic

Trihexylphenidyl (Trihexyphenidyl)

Acetylcholine inhibitor

Trihexyphenidyl (Trihexylphenidyl)

Acetylcholine inhibitor

Trimecaine

Local anaesthetic

Trimeprazine

Antipruritic

Trimetazidine

Angina treatment

Trimipramine

Antidepressant

Tripamide

Antihypertensive

Triprolidine

Antihistamine

Tuaminoheptane

Stimulant

Tulobuterol

Bronchodilator

Tybamate

Anxiolytic

Valdecoxib

Pain relief

Valnoctamide

Sedative

Valproate

Anticonvulsant

Vanillyl Butyl Ether

Vasodilator and warming agent

Vardenafil

Vasodilator

Venlafaxine

Antidepressant

Venom – naturally derived and synthetic

Analgesics

Verapamil

Anti-arrhythmic

Viloxazine

Antidepressant

Warfarin

Anticoagulant

Xipamide

Diuretic

Xenon

Hypoxia Inducible Factor (HIF) Activator

Xylometazoline

Adrenergic

Zeranol

Еstrogen agonist

Zicotinide

Analgesic

Zilpaterol

Beta agonist/repartitioning agent

Zimeldine

Antidepressant

Zoledronate

Bisphosphonates

Zolpidem

Hypnotic

Zomepirac

Non-steroidal anti-inflammatory drug

Zopiclone

Hypnotic

Zuclopenthixol

Antipsychotic

 

© 2024 Българска асоциациа за расисти коне. Всички права запазени. Дизайн и изработка Comtechsys