Новини

Такса внос

От 01.01.2023 год. таксата внос за коне от Рисисти породи внесени от страни в ЕС е 100лв. За страни ИЗВЪН ЕС (Албания, Армения, Азербайджан, Босна и Херцеговина, Грузия, Исландия, Косово, Лихтенщайн, Република Молдова, Черна гора, Северна Македония, Норвегия, Сърбия, Швейцария, както и Турция, Украйна) таксата внос е 250лв
Както вече всички знаете, коне без експоретен сертификат и без такса внос НЯМАТ ПРАВО ДА УЧАСТВАТ

Таксата внос се плаща на следната банкова сметка: 

Банкови данни БАРК:

Титуляр: Българска Асоциация за Рисисти Коне (БАРК)

IBAN: BG75STSA93000028072092

SWIFT: STSABGSF
МОЛ: Христо Пенев

Основание за внасяне: такса внос "името на коня"

© 2024 Българска асоциациа за расисти коне. Всички права запазени. Дизайн и изработка Comtechsys