Новини

Списък на запрежчиците платили картите си за 2024 год.

Здравейте, 

тук прикачвам списъка с всички запрежчици, които са платили картите си за сезон 2024 год. Само тези хора в списъка отбелязани с "ДА" имат право да излизат на нашите писти. Всеки един превод за карта, който се отрази по сметката на БАРК  след дата 12.04.2024 год., ще бъде върнат. 

 

© 2024 Българска асоциациа за расисти коне. Всички права запазени. Дизайн и изработка Comtechsys